Vyhladávanie

Impressum

Odtlačok

Vlastník a vydavateľ
ecoplus International GmbH
Herrengasse 13
1010 Wien
UID: ATU 61483549
Číslo firemního registru: FN 258105t u obchodního soudu Vídeň

Kontakt:
internationalisierung(at)ecoplus.at
Tel: + 43 2742 9000 19710
Fax: + 43 2742 9000 19729

Informácie na tejto webovej stránke boli vyhladané, zostavené  a technicky spracované ecoplus International GmbH. Za možné chyby nepreberáme zodpovednosť. Obsah internetových stránok je pravidelne aktualizovaný.

Za obsah prepojených stránok a linkov nezodpovedáme. Za chyby a neúplné informácie na týchto stránkach zodpovedá prevádzkoveateľ.

© ecoplus international GmbH

Autorské práva k fotografiám: ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH

Máte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava