Vyhladávanie

Dolné Rakúsko

Dolné Rakúsko je najväčšiou spolkovou krajinou v Rakúsku a patrí medzi najlepšie miesta pre podnikanie v Európe. Dolné Rakúsko boduje nadpriemerným rastom, rastúcim počtom nových spolocností ako aj sťahovaním sa predovšetkým medzinárodných spoločností do tejto spolkovej krajiny.

Energy Lower Austria

Dolné Rakúsko v skratke

  • Dolné Rakúsko je najväčšiou spolkovou krajinou v Rakúsku (19.177km2)
  • Obyvateľstvo : 1,62 Mio
  • Hlavné mesto: Sankt Pölten
  • Administratívne rozdelenie: 21 politických obvodov, 4 štatutárne mestá, 573 obcí

Viac informácií o Dolnom Rakúsku

Energy Lower Austria

Hospodárstvo v Dolnom Rakúsku

Ekonomický rast

hrubý regionálny produkt/
hrubý domáci produkt
20132014*2015P2016P
Dolné Rakúsko +0,2+0,3+0,8+1,7
Rakúsko+0,2+0,3+0,8+1,6

Zdroj: Statistik Austria, ECONOMICA/IHS, *Predbežný odhad, P Prognóza

Research Lower Austria

Technológie a výskum v Dolnom Rakúsku

Spolková krajina Dolné Rakúsko investuje mnoho prostriedkov do výskumu a vývoja . V štyroch Technopoloch (Krems , Tulln , Wiener Neustadt , Wieselburg) združuje ecoplus výskumné ústavy, vzdelávacie inštitúcie a obchodné spoločnosti  pod  jednou strechou.

Research Lower Austria

Máte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava