Vyhladávanie

x|vise innovative logistics GmbH

Komplexné poradenstvo v oblasti logistiky x|vise: Váš praktický poradca pre logistiku a e-commerce riešenia.

x|vise je jedným z popredných rakúskych odborníkov pre logisticku, úspešný aj v zahraničí. Spoločnosť so sídlami vo Viedni a Lauterach sa špecializuje sa na vývoj nových logistických stratégií, analýz a optimalizácie existujúcich stratégií a implementáciu integrovaného e-commerce riešenia. Dôraz je kladený na témy súvisiace so skladovaním (vytváranie konceptov, novostavby skladov, reorganizácie, ...),  obstarávaním, distribúciou a riadiením informačných procesov.

x|vise sa zameriava na praktické a výsledkovo orientované riešenia, a pripravuje pre zákazníkov make-or-buy rozhodnutia (outsourcing, ...), pomoc pri obstarávaní (software, systémov pre ukladanie dát, ...), preberá v prípade potreby, ale aj manažment-on-time alebo školenia.

Toto portfólio je ponúkané pre všteky oblasti priemyslu a obchodu - pre výrobné podniky, maloobchodné podniky, inštitúcie až po poskytovateľv služieb.

produkty

Logistika, konzultácie a  optimalizácia, kontrola logistiky, optimalizácia dopravy, plánovanie zásob, riadenie dodávateľského reťazca a e-commerce konzultácie

 

 

Máte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava