Vyhladávanie

Vienna Water Monitoring GmbH

ColiMinder – prvý automatizovaný a presný nástroj na meranie kontaminácie vôd patogénmi, E.coli a koliformnými baktériami. Znečistenie odpadových vôd, vody na kúpanie a zavlažovanie ako aj pitnej vody môže byť včasne odhalené a zhodnotené. Výsledky sú k dispozícii o 15 minút od začiatku merania.

Mladá spoločnosť Vienna Water Monitoring vytvorila ColiMinder ako inovatívnu metódu pre kontrolu vôd v Rakúsku.

ColiMinder je prvý automatizovaný a presný nástroj na meranie kontaminácie vôd baktériou E.coli (Escheria coli), teda črevnou baktériou, ktorá môže spôsobovať rôzne ochorenia. Okrem toho však meria aj iné diverzné koliformné baktérie a ich celkový výskyt vo vode. Táto metóda umožňuje včasné rozpoznanie rôznych znečistení odpadových vôd, vody na kúpanie či zavlažovanie alebo pitnej vody. ColiMinder je navyše aj veľmi rýchlou metódou. Už za 15 minút dokáže toto 33cm veľké a 14kg ťažké zariadenie stanoviť kontamináciu. Svojou váhou je toto zariadenie určené aj na mobilné merania v teréne. Metóda ColiMinder poskytuje včasné a vizuálne zobrazenie výsledkov a prináša tým nielen zvýšenú bezpečnosť ale aj úsporu energie, chemikálií, času a nákladov.

Využiteľnosť metódy ColiMinder je rozmanitá. V nasledujúcich oblastiach našli výsledky mikrobiologickej kvality vody svoje uplatnenie a boli úspešne overené:

  • Merania v reálnom čase
  • Monitoring a systémy včasného varovania
  • Riadenie procesov a ich optimalizácia, ako napr. analýza pitnej vody a výber vodných zdrojov na úpravu pitnej vody, určovanie dávkovania dezinfekčných prostriedkov ale aj monitorovanie vody na kúpanie, chladiacich vôd a zavlažovacích vôd v potravinárskom priemysle

S metódou ColiMinder sa spoločnosti podarilo uspieť na súťažiach počas výstavy „International Water Summit 2016“ v Abu Dhabi ako aj v Singapúre na „Singapore International Water Week 2016“.

Máte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava