Vyhladávanie

VWMS GmbH - Vienna Water Monitoring Solutions

Nástroj pre rýchle a plne automatické sledovanie mikrobiologickej kvality vody.

Prístroj ColiMinder®, vyvinutý spoločnosťou VWMS, je určený k rýchlemu a celkom automatickému meraniu bakteriálneho zaťaženia vody. Počas necelých 15 minút sú merané výsledky mikrobiologickej kontaminácie k dispozícií. Sledovanie procesov a riadenia systému včasného varovania v prípade kontaminácie, sú tak prvýkrát možné v reálnom čase. Vďaka tomu výrazne stúpa efektivita a bezpečnosť procesov úpravy vody a vody vo vodovodných sieťach. 

Táto technológia je používaná od roku 2014, v niekoľkých krajinách sveta a v praxi osvedčuje svoju spoľahlivosť a robustnosť. Možnosti používania ColiMinder® sú mnohostranné a siahajú od pitnej vody, cez výrobu potravín a nápojov, odpadovej vody, povrchovej vody, vody vo výrobnom priemysle až po sledovanie funkčnosti membrán. 

ColiMinder® je v súčasnosti úspešne používaný k:

  1. Meranie E.coli, enterokokov a celkového množstva baktérií v reálnom čase.
  2. Monitorovanie a pre systémy použitý k včasnému varovaniu.
  3. Riadenie procesov a ich optimalizácia.
  4. Vedeckým štúdiám.
  5. Kontinuálnemu sledovaniu kvality pitné vody a pri výrobe nápojov.

Máte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava