Vyhladávanie

ms.GIS Informationssysteme Gesellschaft m.b.H

Moderné geoinformačné systémy pre mobilný zber dát a dokumentáciu prvkov infraštruktúry (ulíc, značiek, stromov atď.) a ich poškodení

Moderné Geoinformačné systémy pre mobilný zber dát a dokumentácia prvkov infraštruktúry ( ulíc, značiek, stromov aj.) a ich poškodenie.

Firma ms.GIS sa špecializuje na vývoj geoinformačných systémov na národnej a internacionálnej úrovni.

Ponúka svojim klientom prepracované individuálne GIS (geographic information system) riešenia, ktoré presvedčia predovšetkým jednoduchosťou App a užívateľsky priateľským prístupom.

V roku 2013 bola založená tiež partnerská firma ROC-Connect v Silicon Valley, USA. V spolupráci s ňou bolo vytvorené kompletné riešenie pre Smart Home.

msGIS pôsobí teraz tak tiež ako exkluzívne európsky partner ROC-Connect pre predaj a vývoj v oblasti Smart Home.

Ponúkané riešenia ms.GIS a ROC-Connect:

  • Streetapp365 – servisná platforma pre ulice, dopravu a viac: mobilný zber dát o stave ulíc, poškodeniach infraštruktúry (GPS-lokalizácia) pre komunálne hospodárstvo, synchronizácia dát pomocou App, dokumentácia dopravného značenia, osvetlenia, zelene, správa cintorínov atď. 
  • Naturraum365 – inšpekcia vodných tokov prostredníctvom App: dokumentácia kontroly, lokalizácie škôd, všetky dôležité informácie na jednom mieste variabilné merania terénu aj.
  • GTO.Cloud – platforma na bázy cloudu pre veľa integrovaných použití: služby v reálnom čase a rozhraní pre web, mobilné telefóny a GIS pre optimálnu interakciu zariadení a užívateľov (M2U, M2M, U2U).
    V ponuke je taktiež App pre lesné závody a pre dokumentáciu stavu porastu a lesných prác pre optimalizáciu týchto procesov.
  • Smart Home as a Service (SHaaS) – kompletné White Label Smart Home DIY riešenia pre retailových klientov: automatické riadenie všetkých zariadení podľa stanovených pravidiel, integrovanie vlastných požiadaviek a požiadaviek trhu, napojenie cez lokálny Gateways a Cloud Service a jednej platformy s užívateľským interface pro web a App.

Máte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava