Vyhladávanie

Marchfeldrasen GmbH

Zelená kvalita života: Marchfeldrasen ®

Zelená je život! - Zelená je Marchfeldrasen ®

Nič nie je viac „zelené“ ako krásny a udržiavaný trávnik, to je presvedčenie spoločnosti Marchfeldrasen z Dolného rakúska.  Spoločnosť Marchfeldrasen vynakladá veľké úsilie, aby vytvorili čo najlepší trávnik pri efektívnom využívaní zdrojov. Či už ide o súkromné záhrady, verejné priestranstvá, rekreačné a športové zariadenia, štadióny, golfové ihríska, parky alebo cintoríny - Marchfeldrasen ® je kvalitná značka, ktorá je odporúčana Rakúskymi záhradnými architektami.

Optimálne prispôsobenie na podklad  bez a buriny

Mierna klíma a úrodná pôda v oblasti Marchfeld sú domovom mnohých vzácnych rastlín. A práve tu Dietrich Iser a jeho tím pestuje svoje kvalitné  trávniky. Pevné, odolné, bez buriny, rýchlo sa regenerujúce a adaptabilné - to sú faktory úspechu trávnikov Marchfeldrasen z Dolného Rakúska.
Položenie Trávniku počas niekoľkých dní: Hotové trávniky majú oproti siatiym trávnikom výhodu “jedného” roku. Heslom je tu užívať užívať a užívať.

produkty

  • prevádzkovatelov športovísk a golfových ihrísk
  • stavebné spoločnosti
  • Záhradnícke spoločnosti

 

 

Máte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava