Vyhladávanie

LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG

Medzinárodná prepravná organizácia špecializovaná na kamiónovú prepravu v rámci celej Európy

  • v rámci celej EÚ (vrátane Švajčiarska a Nórska)
  • vnútroštátne prepravy v jednotlivých krajinách EÚ
  • ako aj zo všetkých krajín EÚ do juhovýchodnej Európy, krajín bývalého Sovietskeho zväzu, na Blízky východ, do severnej Afriky a späť

produkty

  • Cestná kamiónová preprava
  • Kombinovaná doprava

Máte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava