Vyhladávanie

INTIRIO GmbH

inžiniering & dizajnérske služby pre interiéry dopravných prostriedkov ako napr. koľajových vozidiel, ako aj predaj a spracovanie izolačných materiálov – One-Stop servis (všetko z jednej ruky)

Či už ide o inžinierske a dizajnérske služby pre interiérové vybavenie dopravných prostriedkov, akými sú napr. koľajové vozidlá, alebo o predaj a spracovanie izolačných materiálov, vo firme Intirio GmbH ste na správnej adrese.
V oblasti izolačnej techniky koľajových vozidiel ponúka firma Intirio svojim zákazníkom komplexné služby od plánovania, cez zameriavanie, dokumentáciu úsporných obalových konceptov až po montáž.
Intirio je spoločnosť certifikovaná ISO 9001:2008 a svojimi izolačnými materiálmi spĺňa všetky štandardy požiarnej, hlukovej a tepelnej izolácie.
Vďaka svojej sieti partnerov dokáže ponúknuť široké spektrum materiálov, akými sú napr. sklená a minerálna vata, penové a netkané materiály, kaučuk či fólie.
Spoločnosť okrem inžinieringu jednotlivých stavebných skupín zabezpečuje aj plánovanie interiérov pre koľajové vozidlá, vyhotovovanie produktov ako aj podporu pri ich montáži na mieste.

Interiérové produkty:

  • Obklady bočných stien, kokpitu, dverové stĺpy, opláštenie koncov vozňa
  • Úložisko pre batožiny a regály vrátane osvetlenia
  • Klenby a stredové stropy vrátane osvetlenia
  • Stoly a odpadové koše
  • Deliace steny (sklo, hliník)
  • Deliace steny kabíny vodiča vrátane dverí
  • Tyče na držanie, madlá
  • Podlahy

Máte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava