Vyhladávanie

Hydro-Connect GmbH

Dvojitý Archimedov šrób od firmy Hydro-Connect zabezpečuje rybám bezproblémový priechod a produkuje elektrinu.

Prvý „výťah pre ryby“, ktorý vytvára energiu!
Vodné priehrady a zdrže ovplyvňujú prirodzené migračné správanie rýb. Z tohto dôvodu vyžaduje rámncová smernica EU spriechodnenie všetkých vodných ciest do roku 2027.
Len v EÚ čaká približne 60.000 vodných elektrární na spriechodnenie.
Spoločnosti Hydro-Connect sa touto problematikou zaoberá a vyvinula inovatívne riešenie: dvojcestný Archimedov šrób.
Toto zariadenie umožňuje migráciu rýb ako proti tak aj po prúde. Nezávisle od toho sa počas celého procesu „rybieho výťahu“ vytvára elektrický prúd.
Bezpečnej, obojsmernej migrácii rýb a ostatných mikroorganizmov tak už nestojí nič v ceste.

Tím Hydro-Connect venuje osobitnú pozornosť vplyvu svojich zariadení na životné prostredie ako aj na ich udržateľnú prevádzku bez emisií, tak aby sa všetky podvodné živočíchy mohli dlhodobo a bezpečne presúvať. Spoločnosť týmto zásadne prispieva k obnove populácie rýb a k zachovaniu rozmanitosti druhov.

Okrem „rybieho výťahu“ ponúka spoločnosť aj výhodnú a priestorovo úspornú alternatívu: Jednocestný Archimedov šrób, ktorý rybám umožňuje prechod zo spodných do horných vôd (teda migráciu proti prúdu). Montáž tohto šróbu je rýchla a lacná, a jeho právdzka nespôsobuje straty vody.

Máte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava