Vyhladávanie

HUDEC EUROACE EVACUATION TOOLS GmbH

zariadenia pre záchranu života, záchranné tunely, evakuačné šmyklavky, zlaňovacie prístroj

Pre zvýšenie bezpečnosti: evakuačné šmyklavky a záchranné tunely

Firma HUDEC vyrábá a predává vertikálne spirálové evakuačné šmyklavky a záchranné tunely. Vyrobené sú z nehorlavého materiálu, montované môžu byť stacionárne, alebo s otočnými schodami.
Prostriedky pre evakuáciu osôb podliehajú najprísnejšim bezpečnostným predpisom (certifikáty TÜV a rakúskeho zväzu požiarnikov). Naviac musia spĺňať národné predpisy pre osobné ochranné prostriedky aj smernice EU.

Maximálna výška použitia: 100 metrov

Použitie: verejné budovy, historické budovy (ktoré nemajú únikové cesty podla moderných predpisov), nemocnice, súkromné stavby.
Výrobky nenahrádzajú predpísané únikové cesty, sú ďalšou evakuačnou možnosťou.

Ďalšie výhody:

  • evakuačné systémy su vhodné aj pre deti
  • pri stacionárnej montáži je systém do dvoch minút pripravený na použitie
  • maximálna rychlosť pri evakuácii dosahuje 1,5m / sekundu

produkty

Výrobky: zariadenia pre záchranu života, záchranné tunely, evakuačné šmyklavky, zlaňovacie prístroje  

Máte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava