Vyhladávanie

haacon hebetechnik austria GmbH

Výroba zdvíhacích systémov pre úžitkové vozidlá a priemysel

Zahŕňajúc obchodné oblasti všeobecnej zdvíhacej techniky, komponentov pre úžitkové vozidlá, zdvíhacích systémov a výťahov tvorí podnikový zväz skupinu haacon, ktorá sa sústreďuje na konkrétne kľúčové trhy.Spoločný element na produktovej úrovni je použitie hriadele, hrebeňovej tyče a lana pri konštrukčnej realizácii. Obchodná oblasť priemyselnej zdvíhacej techniky spolupracuje s viacerými odvetviami. Komponenty pre úžitkové vozidlá sú využívané najmä výrobcami prívesov a návesov. Zdvíhacími systémami sú myslené špecializované zdviháky, ktoré sú využívané prevažne v logistike ozbrojených a zásahových síl (napr. technické pomocné zariadenia, hasiči, polícia).

 

 

Máte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava