Vyhladávanie

Gabriel-Chemie Gesellschaft m.b.H.

Gabriel-Chemie Group sa špecializuje na farbenie a zušlachťovanie plastov. Firma existuje od roku 1950 a patrí medzi popredných výrobcov Masterbatch v Európe.

produkty

Masterbatch; pod pojmom Masterbatch sa rozumie koncentrát farby a iných aditív vo forme granulátu, ktoré se používajú při spracování, zafarbení alebo zmene vlastností plastických hmôt.

 

 

Máte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava