Vyhladávanie

duroton Polymerbeton GmbH

špecializácia na výrobu stavebných dielov z polymer-betónu. Široké využitie polymér-betónu: od stavby podzemnej kanalizácie až po dekorativne kvetináče

Duroton sa špecializuje na výrobu stavebných dielov z polymer-betónu. Možnosti pre využitie polymér-betónu sú široké: od stavby podzemnej kanalizácie až po dekorativne kvetináče. Táto mnohostranná využiteľnosť je daná priaznivými vlastnosťami polyméru, ktoré sa prejavujú stálosťou proti oterom, chemickou odolnosťou a odolnosťou proti velkým výkyvom teplôt. Dalšou výhodou polymér-betónu je vyššia statická pevnosť a dynamická pružnost, čo umožňuje ekonomickejšiu realizáciu  technických riešení.

 

Výrobky z polymér-betónu:

  • Pre poľnohospodárske stavby: konštrukcie žlabov a stodôl
  • Kanalizačné prvky: čiastočcné vyloženie, komplexné vyloženie, sanovanie šachiet
  • Podzemné stavby: vyloženie  pochôdznych kanálov
  • Vrchné krycie dielce: stabilný povrch a teplota pre kontrolné protisklzové chodníky čističiek
  • Záhradníctva: kvetináče a stoly pre  balkóny a záhradu

 

hľadáme: Projekty podzemného stavebníctva a výstavby kanalizácie, projekty zariadovania priestranstiev (parky)

 

 

Máte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava