Vyhladávanie

dotspot.IT Service GmbH

databázy čistenia pre riadenie vozového parku a upratovanie budov, State-of-the-art SW riešenia pre firmy

Reinigungsdatenbank pre riadenie vozového parku a upratanie budov, State-of-the-art SW riešenie pre firmy.

Ak vaše štandardné SW riešenia už nepostačujú, pomôže vám dotspot.IT. Firma dotspot.IT sa špecializuje na novátorské a na mieru šité IT riešenia, ktoré hladko pripojíte k vašej firemnej SW štruktúre, čím ju obohatí a zefektívni. Portfólio služieb dotspot.IT siaha od koncepcie, cez implementáciu aplikácií a webových riešení. dotpot.IT úzko spolupracuje so zadávateľom od zadania až po realizáciu a uvedenia do prevádzky. Navrhnuté riešenia sú pri tom intuitívne, flexibilné, technicky state-of-the-art, ľahko sa udržujú, sú bezpečné a úsporné v prevádzke.

Reinigungsdatenbank 2.0 – nový Štandard pre čistenie vozového parku.

Reinigungsdatenbank od firmy dotspot.IT je SW riešením pre plánovaný, zber dát, kontrolu, vyúčtovanie a analýzu všetkých výkonov pri čistení a upratovaní vozového parku. Toto riešenie je vhodné pre stredne veľkých až veľkých prevádzkarov vozových parkov.

Výhody Reinigungsdatenbank 2.0 od dotspot.IT:

  • Jednoduché ovládanie, transparentné procesy
  • Redukcia času na plánovanie a súčasne zvýšenie kvality
  • Redukcia nákladov na upratovanie o viac než 25%
  • Redukcia administratívnej náročnosti pri vyúčtovaní o 98%
  • Úplné zobrazenie všetkých služieb súvisiacich s čistením vozového parku
  • Bezproblémová integrácia do existujúceho SW riešenia klienta
  • Početné analytické nástroje umožňujú vyhodnocovanie všetkých dát v reálnom čase a ukazujú slabé miesta aj možnosti optimalizácie procesov

Máte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava