Vyhladávanie

AQUATOP Kalkschutzsysteme GmbH

Specialist in water treatment and limescale pr Špecialista na úpravu vody a ochranu pred vodným kameňom otection

Aquatop plánuje a zriaďuje systémy na úpravu vody, ktoré znižujú náklady na opravy a údržbu, ako aj zvyšujú energetickú efektívnosť. Použivaný postup funguje bez (pravidelného) použitia chemikálií a nahradzuje hospodárne, nákladné a drahé systémy na úpravu vody. Použite Aquatop šetrí náklady
predovšetkým pri veľkých projketoch.

Máte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava