Vyhladávanie

AAT - Fördersysteme und Automatisierungstechnik GmbH

Komplexné riešenia dopravníkových pásov

Hlavnou činnosťou AAT sú dopravníkové riešenia pre stredné a veľké produkty.  Firma AAT ponúka ako genrálny dodávateľ, komplexné riešenia. Naše systémy a riešenia umožňujú zákazníkom produkovať hospodárnejšie a chceme, aby sa AAT v ponímaní týchto zákazníkov rovnalo lepším riešeniam. Pre popredných výrobcov, sme partnerom s odbornými znalosťami, ktorý dokáže zreliazovať ich projekty najlepšie ako to je len možné. Našim cieľom je kombinácia vysokej kvality, odborných znalostí, rýchlej realizácie a dobrého pomeru ceny a výkonu. Našou snahou je: efektívne riešenie obsiahlych úloh.
Naša pridaná hodnota je najvyššia tam, kde sú požadované špeciálne riešenia. Sme kompetentným partnerom na riešenie špecifických požiadaviek.

Na trhu „Cartonfreezer“ sme globálnym a popredným dodávateľom pre špeciálne systémy. Vďaka prevratnej technológii a inováciam v našich systémoch patríme pri segmente „Cartonfreezer“ medzi top výrobcov.

produkty

  • Dopravníkové pásy pre automotiv
  • Dopravníková a skladovacia technika pre priemysel
  • Špeciálne riešenia pri automaizácii
  • Cartonfreezer a MultiTemp Cartonfreezer

Máte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava