Vyhladávanie

TPA KKS GmbH

Sme mezinárodne známa firma dodávajúca katodickú ochranu proti korózii (KKS) a už viac ako 40 rokov ponúkamespolahlivé riešenie ochrany proti korózii. Naša ponuka pokrýva celé spektrum ochranných opatrení, od technického plánovania, cez inštaláciu zariadení na ochranu proti korózii, meraciu techniku , až po neustálu kontrolu zariadení a dodávky prostriedkov proti korózii. Sústredíme sa predovšetkým na ochranu plynových, olejových a vodovodných potrubí, nádrží, elektrárni a špeciálnych stavieb ako sú napríklad čističky odpadových vôd a betónové konštrukcie: mosty, parkovacie domy, priemyselné a prśitavné zaraidenia.

produkty

Plánovanie a vykoanie katodickej ochrany proti korózii pre potrubia, nádrže a stavby zo železobetónu, obchod s produktami pro katodickú ochranu proti korózii.

 

 

Máte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava