Vyhladávanie

Seibersdorf Labor GmbH

Firma Seibersdorf Laboratoies je známa pre svoje a presné analýzy. Špecializuje sa na:

 • presnú laboratórnu a analytickú činnoť
 • účelovo zameraný výskum a vývoj
 • konzultácie a školenia

Poskytuje komplexnú starostlivosť v celom projektovom cykle, od plánovania po realizáciu a běžnú prevádzku, až po riešenie problémov a následné služby. Firma zaručuje dodržanie všetkých zákonných noriem a predpisov, stará sa pre svojich klientov o kontakty s úradmi ako aj o nutné registrácie.

Globálne prepojenie firmy do spolupráce na medzinárodnej úrovni zaručuje zákazníkom významný náskok v know-how a tím zvyšuje konkurencieschopnosť. Kvalitu práce Seibersdorf Laboratories potvrdzujú národné a mezinárodné akreditácie a certifikácie. Ich zoznam nájdete tu: www.seibersdorf-laboratories.at/zertifizierungen

produkty

Chemické analýzy

 • doping
 • forenzná alanytika
 • fyzikálne a chemické skúšky
 • geonalýzy, ekologické analýzy
 • proteomika

Elektromagnetická kompatibilita a optika

 • elektromagnetická odolnosť
 • vysokofrekvenčná technika
 • laserová, LED & svetelná bezpečnosť
 • vývoj antenových a meracích prístrojov

Radiačná bezpečnosť a aplikácie

 • ochrana pred žiarením
 • radionukleárne laboratórium
 • systémový vývoj a vývoj meracích zariadení

Liečivá

 • vývoj a produkcia radiofarmak
 • skúšky účinných látok

Dozimetria

 • osvědčenie o ochrane před žiarením
 • interná a externá dozimetria

SEIBERSDORF ACADEMY

 • vzdelávanie k ochraně pred žairením (ionizačným a ne-ionizačným)
 • výkonnostné stupne radiačnej ochrany
 • vzdelávanie EMV, EMF & LASER
 • vzdelávanie vodičov nebezpečných nákladov
 • vzdelávanie autorizovaných lekárov

Máte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava