Vyhladávanie

Medworker Gmbh

Platforma k spájaniu technického personálu v zdravotníctve s farmaceutickými spoločnosťami

Produkt Medworker je inteligentná aplikácia Web 2.0 , ktorá spája technický personál v zdravotníctve s farmaceutickými spoločnosťami.

 

 

Produkty:
Medworker podporuje efektívnu komunikáciu medzi dvomi skupinami:

  • Výrobcovia / obchodnníci a farmaceutické spoločnosti prezentujú na platforme Medworker ich produkty a zverejňujú návody na použitie, prípadne multimediálne informácie, ktoré su jednoducho a rýchlo dostupné. Priamou komunikáciou s uživatelmi dostáva výrobca feedback a návrhy s cieľom optimálneho použitia.
  • Odborný personál a zdravotnícke zariadenia dostávajú prostredníctvom platformy Medworker prístup k informáciám o rôznych výrobcoch zdravotníckych pomôcok a môžu posielať svoje otázky priamo na nich. Zdarvornícky personál profituje pri používaní Medworker z odborných znalostí. Multimediálne nástroje na platforme Medworker pomáhajú ľahko vytvárať návody , manuály , zoznamy, protokoly a zdielať ich v tíme.

Hľadáme:

  • Priame kontakty na výrobcov a obchodníkov so zdravotníckymi produktami (zdravotnícke nástroje, implantáty alebo sondy)
  • Kontakty k zdravotníckym zariadeniam

 

 

 

Máte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava