Vyhladávanie

Innovation und Technik GmbH

The IuT Group ponúka technické a organizačné schopnosti v spojení so znalosťami miestnej situácie, ekonomicky a ekologicky najlepšie riešenie problémov s odpadmi.

Skupina „The IuT Group“ združuje silné firmy, ktoré plánujú, zriaďujú a prevádzkujú zariadenia na riešenie problémov s odpadom.

„The IuT Group“ je partnerom

Pre výstavbu zariadení:
• Triedenie a nakladanie s všetkými druhymi pevných odpadov
• spalovanie organických odpadov alebo ich vytriedených frakcií
• zriadenie riadnych úložisk odpadov podľa najmodernejších štandardov
• odplyňovanie existujúcich úložisk odpadov

Pri revitalizácii:
• starých skládok, sanácii a premene plôch na nové územia pre osídlenie
• úložísk odpadov

Produkte: Plánovanie, stavba a zriaďovanie zariadení pre nakladanie s odpadom

Máte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava