Vyhladávanie

GoodMills Österreich GmbH

Najväčší dodavateľ BIO múky pre domácnosti a pekárne, dodavatľe pre výrobcov cestovín

Priamo z pola a 100 % BIO. Firma Rannersdorfer Bio-Mühle patrí do najväčšieho mlynárskeho zoskupenia v Rakúsku a je zároveň najväčším dodavateľom BIO múky pre domácnosti a pekárne. Je výrobcom aj tvrdej pšenice pre výrobu cestovín.

Priaznivé klimatické podmienky a spolahlivé zmluvy s bio farmármi sú zároukou kvalitného obilia pre výrobu akostnej múky. Obilné silá s kapacitou viac ako 14.000 ton umožňujú plynulé dodávky stabilnej akosti a kvality bio múky.

Firma používa elektronický systém sledovania pôvodu surovin až k pestovateľovi. Všetky suroviny sú testované na obsah pesticídov a zbytkov regulátorov rastu. Zákazník má tak istou že sa noazja jedná o BIO produkciu.

Rannersdorfer je aj spolupracujúcim partnerom „Bio-Austria“.

produkty

  • Bio pšeničná múka
  • Bio špaldová múka
  • Bio žitná múka
  • Bio kamutová múka
  • Bio krupice z tvrdej pšenice
  • Bio pohanková múka

 

 

Máte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava