Vyhladávanie

Burkhard Schuller Baustoffservice GmbH

Spoločnosť vyvýja nové receptúry na ľahké betonové zmesi s ohľadom na rôzne druhy využitia.

Do betonových zmesí sú pridávané rôzne tmely a aditíva, které zaisťujú ich homogenitu, takže celý výrobok vykazuje rovnomerné fyzikálne vlastnosti ako odolnosť proti tlaku, izolačné schopnosti atď.
V súčastnej dobe ponúka Baustoffservice Schuller nasledovné riešenia:

  • Vulkanbeton – má výborné tepelno-izolačné vlastnosti (λ = 0,14), odpadá nutnosť dodatočnej izolácie stavby
  • Lavabeton – vysoká tlaková pevnosť pri hmotnosti až o 40% nižšej, výhodné pro konstrukčné prvky ako napr schodiská a pod.
  • Sanier/Dammbeton – tepelná izolácia pre podzemnú časť stavby, vďaka penovému sklobetnú dobre izoluje (λ = 0,17) a nenasiakava

 Výhody spolupráce s firmou Baustoffservice Schuller:

  • výroba zostáva vo vašich rukách a pod vaším vedením
  • môžete vašim klinetom, stavebným firmám aj architektom ponúknuť moderné inovatívne materiály
  • Baustoffservice dodává iba receptúry, tmely a aditíva a výroba ostáva u VásMáte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava