Vyhladávanie

Biogest Energie- und Wassertechnik GmbH

Výroba a vývoj bioplynových zariadení q čističiek

Biogest je mezinárodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá výrobou bioplynových zariadení. Centrála firmy je v Rakúsku, pobočky sú v Českej republike, Maďarsku a Rumunsku. Ponuka Biogestu je komplexná: od projektovania, cez plánovanie, financovanie, až po stavbu bioplynových zaraidení na klúč. V centre pozornosti firmy je moemnatálne stredná a juhovýchodná Európa a Rusko, kde už bolo realizovaných viac ako 60 bioplynových zariadení. Bioplynové zariadenia sú budované pomocou vlastnej mnohokrát ocenenej Biogest PowerRing-Technologie, ktorá je výhodná pre stredoeurópske a východoeuropské krajiny předovšetkým pre svoju úspornosť, bezpečnosť a dopstupnosť.

produkty

Bioplynové zariadenia, čističky odpadových vôd

 

 

Máte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava