Vyhladávanie

SPET

Novela zákona o DPH od 1.októbra 2014

V auguste 2014 bola v zbierke zákonov zverejnená novela zákona o dani z pridanej hodnoty a súvisiacich právnych predpisov. Novela nadobúda účinnosť 1. októbra 2014 okrem niektorých ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára resp. až 1. júla 2015. Tu Vás informujeme len o najpodstatnejších zmenách v DPH a daňovom poriadku.

 

 

Máte otázky?    

Alexander Leontiev
ecoplus International Slowakei
Fráňa Krála 35
SK-811 06 Bratislava